Η Εταιρεία

Από το 1988 είμαστε οι πρώτοι που δραστηριοποιηθήκαμε στον χώρο της δορυφορικής τηλεοπτικής λήψης, εγκαθιστώντας σε όλη την Ελλάδα αντίστοιχα δορυφορικά συστήματα, με κάτοπτρα διαμέτρου 2,4μ και 3,0μ.

Το καλοκαίρι του 1993, ήμασταν από τους πρώτους που κινηθήκαμε –με μεγάλη επιτυχία– στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας GSM. Νέες συσκευές από μάρκες όπως η Nokia, η Motorola και η Ericsson, πουλήθηκαν σε χιλιάδες μονάδες, από την τότε δημιουργηθείσα εταιρεία μας ΟΝΟΜΑ Α.Ε., μαζί με τα αντίστοιχα συνδρομητικά συμβόλαια, μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Telestet (στην πραγματικότητα Wind), σε όλη την Ελλάδα.

Από το 1995 διαφοροποιηθήκαμε και στους σχετικούς τομείς των πιο εξελιγμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (υβριδικά ψηφιακά και πλήρως ψηφιακά συστήματα PBX – κυρίως Panasonic) και των ισχυρών επαγγελματικών μονάδων και εξυπηρετητών Η/Υ (κυρίως Compaq και Toshiba).

Το 1997 ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με δίκτυα (με βάση την ομοαξονική καλωδίωση, μη UTP), στη συνέχεια προχωρήσαμε σταδιακά στη διανομή δεδομένων μέσω απλών διανομέων, με πρωτόγονα switches καθώς και multiplexers βασισμένα στο πρωτόκολλο Χ.25.

Μετά το 1999 ο χαρακτηριστικός ρόλος της εταιρείας μας επεκτάθηκε από “Simple Retailer” σε έναν μεταπωλητή Προστιθέμενης Αξίας «Value Added Reseller”. Εξειδικευμένες υπηρεσίες – όπως εγκατάσταση, προγραμματισμός, συντήρηση, υποστήριξη – προστέθηκαν σταδιακά στο μοναδικό «Box Moving», ενώ η σειρά προϊόντων εξελίχθηκε, με την προσθήκη επιχειρηματικών προϊόντων όπως μονάδες Business Pabx, εξοπλισμός δικτύου για μετάδοση δεδομένων – φωνής και βίντεο, λογισμικό για λήψη και επεξεργασία δεδομένων κλήσεων, συστήματα τηλεδιάσκεψης βασισμένα στις γραμμές ISDN (BRI – PRI),  συστήματα φωνητικού ταχυδρομείου (Voice Mail), συστήματα CTI, πύλες GSM, απλά  συστήματα ασφαλείας κ.λπ.

Στις αρχές του 21ου αιώνα όταν άρχισε να ανατέλλει η εποχή των σύγχρονων δικτύων με καλωδίωση UTP, τοπολογία αστεριών, πρωτοκόλλα TCP / IP κλπ. η εταιρεία μας ασχολήθηκε με σύγχρονους μεταγωγείς (switches), δρομολογητές (routers), αναμεταδότες (repeaters) και στη συνέχεια με δικτύωση, διαμοιρασμό εικόνας και βίντεο.

Το 2008 συμπληρώσαμε την γκάμα των λύσεων που προσφέρουμε στους πελάτες μας και με την φυσική ασφάλεια (διασυνδεόμενα συστήματα συναγερμού, αναλογικές κάμερες υψηλής τεχνολογίας, συστήματα ελέγχου πρόσβασης), την λογική ασφάλεια (ασφαλείς επικοινωνίες, ασφάλεια δεδομένων κ.λπ.), βασιζόμενοι και στην αντίστοιχη εξέλιξη των υποδομών και πρωτοκόλλων.

Με την ανάπτυξη του VoIP από το 2014 και μετά περάσαμε προοδευτικά στην μετεξέλιξη όλων των χρησιμοποιουμένων τεχνολογιών από το παραδοσιακό μοντέλο επικοινωνίας (dial-up, GSM κλπ), σε περιβάλλον IP (Internet Protocol).

Από τα τέλη του 2018 ξεκίνησε και η προοδευτική μετάβαση του φάσματος των δραστηριοτήτων μας, στο υπολογιστικό σύννεφο (cloud), σε συστήματα full VoIP, σε σύγχρονα data rooms, σε εξειδικευμένους διακομιστές (routers)  και συσκευές ασφαλείας δικτύου (firewalls) κλπ.

Μέσα στα πλαίσια αυτά σχετικά πρόσφατα (μέσα 2019) επαναδραστηριοποιηθήκαμε και στον χώρο των δορυφορικών συνδέσεων, σε συνεργασία με την Eutelsat για μετάδοση δεδομένων (satellite data) , μετρώντας ήδη δεκάδες εγκαταστάσεις κυρίως σε ξενοδοχεία της Σαντορίνης και της Κέρκυρας.

Σήμερα είμαστε από τις ελάχιστες εταιρείες στην Ελλάδα, που μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες συνδυαστικές λύσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο, που βασίζονται στην ταυτόχρονη εκμετάλλευση κάθε είδους διαθέσιμης σύνδεσης (Adsl, Vdsl, 4G, Microwave, Satellite ), έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι το άριστο δυνατό.  Επιπλέον είμαστε και οι μόνοι που προσφέρουμε συμπληρωματικές υπηρεσίες (ασφάλιση εξοπλισμού, διαχείριση εξοπλισμού πελάτη συνδεδεμένου στο δορυφορικό router μέσω static ip, captive portal, κλπ.) στους πελάτες των δορυφορικών συνδέσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δορυφορικό ίντερνετ παρακαλώ πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο